Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (www.jgon.org ) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2004 yılından bu yana 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-rewiev) ilkelerine dayanan, açık erişim (Open Access) sağlama politikasında bir dergidir. 2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi kendi disiplini ile ilgili klinik araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve bu disiplini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmalar yayınlanır. Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Yazıların etik kaidelere uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yayın için sunulan yazılar kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.


Cilt 14, Sayı 2 (2017)

Kapak Sayfası

Editörden Size

Editörden Size PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün

Orijinal Araştırma

Submuköz Myom Boyutu Ve Serum Hemoglobin Seviyesi Arasındaki İlişki PDF
Burcu Kısa Karakaya, Hatice Kansu Çelik, Mehmet Keçecioğlu, Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Salim Erkaya
Adolesan Dönemdeki Hastaların İstemli Küretaj Sonrası Kontrasepsiyon Tercihlerinin Değerlendirilmesi PDF
Runa Özelçi, Derya Akdağ Cırık, Berna Dilbaz, Saynur Yılmaz, Funda Akpınar, Okan Aytekin, Aysel Nalçakan, Serdar Dilbaz
Geç Prematüre ve Zamanında Doğmuş Bebeklerde Hipernatremik Dehidratasyon: Retrospektif Değerlendirme PDF
Ali Gül, Şahin Takçı, Süleyman Ekrem Albayrak, Ergün Sönmezgöz
Endometrial Örnekleme Sonuçlarımız: 655 Olgunun Analizi PDF
Ersin Çintesun, Feyza Nur İncesu Çintesun, Buket Karataş Aslan, Mustafa Gazi Uçar, Enver Yarıkkaya
Ebelere verilen empati eğitiminin postpartum dönemdeki annelerin beklentilerini karşılama, doğumu ve ebeyi algılama düzeyine etkisi PDF
Songül Aktaş, Türkan Pasinlioğlu
22 Haftayı Geçemeyen Gebelikler PDF
Gökçen Örgul, Burcu Soyak, Emine Aydın, Atakan Tanaçan, Murat Çağan, Mehmet Sinan Beksaç
Perinatoloji Merkezinde Fetal Nedenlerden Dolayı Yapılan Terapötik Gebelik Terminasyonlarının Analizi PDF (English)
Şule Özel, Erdinç Sarıdoğan, Esra Şükran Çakar, Hatice Çelik, Aykan Yücel, Salim Erkaya, Yaprak Engin Üstün

Derleme

HIV(+) / AIDS Hastalarında Antiretroviral Tedaviye Uyumun Önemi (Literatür Çalışması) PDF
Erdal Aydın, Ayşegül Koç
Nöral Tüp Defekti Risk Faktörü Olarak Çevresel ve Mesleki Toksik Madde Maruziyeti PDF
Murat Büyükşekerci, Ömer Hınç Yılmaz, Fatma Meriç Yılmaz

Olgu Sunumu

Bir İnfantta Adenoviral Konjonktivit Nedeniyle Oluşan Pseudomembranların Temizlenmesi PDF
Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar, Mehmet Yekta Öncel, Şerife Suna Oğuz
Sezaryen Skar Gebeliğinde Sistemik Metotreksat ve Vajinal Misoprostol Tedavisi: Bir Olgu Sunumu PDF
Ali Yavuzcan, Alper Başbuğ, Esma Yıldırım, Sıtkı Özbilgeç, Mete Çağlar


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.